Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach

ul. Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce

 

Informacja o dodatku weglowym

W dniu 12.08.2022 r. weszła w życie ustawa( Dz.U z 2022r, poz.1692 ), zakładająca wypłatę 3 tys. zł każdemu gospodarstwu domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym.

Informujemy, że obsługę wniosków o wypłatę dodatku węglowego realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce. Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 16.08.2022r ( Dz.U z 2022r. poz.1712 ). Druki wniosków będą dostępne na stronie BIP MGOPS oraz https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Wnioski można składać:

* elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP

* papierowo w MOPS Zgierz ul. Długa 56 pok.2

* pocztą na adres: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wymierzyce W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany on będzie pierwszemu z wnioskodawców.

Ustawa o dodatku węglowym nie zakłada kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

Wypłata dodatku nastąpi w ciągu 30 dni od daty jego złożenia. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. nie będą rozpatrywane. Wnioski o dodatek węglowy można pobrać na korytarzy Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach.

Zwracamy się z prośba o możliwe samodzielne wypełnianie wniosków oraz wrzucanie ich do skrzynki podawczej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach. Wzór poprawnie wypełnionego wniosku znajduje się na korytarzu Urzędu przy wnioskach

Załączniki:

Klauzula Rodo

Utworzono dnia 19.08.2022, 09:33

Wniosek o dodatek węglowy

Utworzono dnia 19.08.2022, 09:33

Informacje

Liczba wyświetleń: 83
Utworzono dnia: 19.08.2022

Historia publikacji

  • 19.08.2022 09:33, Administrator
    Dodanie załącznika: Klauzula Rodo
  • 19.08.2022 09:33, Administrator
    Dodanie załącznika: Wniosek o dodatek węglowy
  • 19.08.2022 09:32, Administrator
    Dodanie strony: Informacja o dodatku weglowym