Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach

ul. Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce

 

REKTRUTACJA

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2023 – rekrutacja

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” realizowanym na terenie Gminy Wyśmierzyce jest poprawa jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców gminy Wyśmierzyce. Program i wsparcie asystenta osobistego to nie tylko pomoc w czynnościach dnia codziennego, ale też towarzyszenie przy wizycie w urzędzie, wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych.

Kto może ubiegać się o wsparcie z programu? Zamieszkujące na terenie gminy Wyśmierzyce:

Dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

Osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych.

Beneficjenci programu.

Zgodnie z wytycznymi Programu minimum 70% uczestników Programu stanowić będą osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj.: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) – w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (tj. posiadające orzeczenie ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

 

Kto może świadczyć usługi asystencji osobistej?

Osoby niebędące członkami rodziny uczestnika posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Osoby zainteresowane mogą składać karty zgłoszeniowe do programu od 09.01.2023r. do 31.01.2023 r. (decyduje kolejność zgłoszeń) w Miejsko-Gminny Ośrodeku Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce w godzinach pracy: pon-pt 7:30-15:30.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48 6157003 wew.117.

Do pobrania:

Karta zgłoszeniowa do programu

Oświadczenie o wskazaniu asystenta

Klauzula informacyjna RODO MOPS

Załączniki:

Klauzula informacyjna RODO MGOPS

Utworzono dnia 16.01.2023, 13:08

Oświadczenie o wskazaniu asystenta

Utworzono dnia 16.01.2023, 13:08

Karta zgłoszenia do Programu

Utworzono dnia 16.01.2023, 13:08

Informacje

Liczba wyświetleń: 47
Utworzono dnia: 09.01.2023

Historia publikacji

  • 16.01.2023 13:08, Administrator
    Dodanie załącznika: Klauzula informacyjna RODO MGOPS
  • 16.01.2023 13:08, Administrator
    Dodanie załącznika: Oświadczenie o wskazaniu asystenta
  • 16.01.2023 13:08, Administrator
    Dodanie załącznika: Karta zgłoszenia do Programu