Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach

ul. Mickiewicza 75, 26-811 Wyśmierzyce

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. "becikowe")

Jednorazowa zapomoga przysługuje jednorazowo w wysokości 1000,00 zł matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie póżniej niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, nie dotyczy osób będącymi prawnymi lub faktycznymi opiekunamidziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

- rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

- ojciec dziecka jest nieznany, - powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka, - dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje również, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia stanowią inaczej.

Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin. Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania.

Informacje

Liczba wyświetleń: 496
Utworzono dnia: 21.11.2017

Historia publikacji

  • 03.06.2020 14:43, Administrator
    Edycja strony: Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
  • 03.06.2020 14:42, Administrator
    Edycja strony: Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
  • 21.11.2017 11:00, Administrator
    Dodanie strony: Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka